ŠENTJUR Pomoč na domu prevzema DS Šentjur

Potem, ko je celjski center za socialno delo po 27 letih odpovedal sodelovanje s Šentjurčani na področju storitev pomoči družini na domu, bo to nalogo v začetku prihodnjega leta prevzel Dom starejših Šentjur.

Tovrstno pomoč v občini v povprečju prejema skoraj 60 starostnikov. Po zakonu lahko storitve v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali tisti, ki z razpisom dobijo koncesijo. Uporabniki ne bodo v ničemer prikrajšani, kajti šentjurski dom starejših ima dobre reference, prevzel bo tudi vse zaposlene vključno s postori, ki jih potrebuje za izvajanje storitev.