ŠENTJUR Podžupanja ne bo hitela

Silva Koželj je z marcem prevzela podžupanjsko funkcijo v Občini Šentjur. Gre za prvo žensko na tem položaju v zgodovini mesta. Skrbela bo za področja javnih zavodov, društev in drugih javnih porabnikov, na skrbi bo imela tudi šolstvo in dolgoročne občinske razvojne programe.

Kakor je poudarila, bo najprej opravila razgovore z vsemi vodji občinskih oddelkov s področij, kjer bo delovala, sestati se namerava tudi u direktorji javnih zavodov. »Preuranjeno je govoriti, kje in kaj bi veljalo izboljšati. S področjem dela se šele seznanjam. Sem namreč novinka tudi v občinskem svetu, s proračunom občine se šele podrobneje spoznavam. Posebno pozornost bom gotovo namenila problematiki starejše generacije«, nam je povedala Koželjeva, ki prihaja iz vrst županove liste Gibanje za občino Šentjur in je tudi predsednica šentjurskih upokojencev.