ŠENTJUR Plačevanje parkirnine za zdaj po starem

V Šentjurju je trenutno le eno parkirišče (tako imenovani P+R za zdravstvenim domom), za katerega je potrebno odšteti parkirnino.

Iz vrst SDS je nedavno prišla pobuda, da bi za plačevanje lahko uvedli aplikacijo EasyPark, ki ob tem omogoča tudi enostavno iskanje prostega parkirnega mesta. Trenutno jo uporablja že 46 slovenskih občin.

Parkirišče za zdravstvenim domom je opremljeno s parkomatom, ki sprejema le gotovino, preostala parkirna mesta so brezplačna, vendar so ponekod zarisane modre cone s časovno omejenim (brezplačnim) parkiranjem.

Zanje so se odločili zaradi prezasedenosti parkirnih površin ob javnih objektih. Vodstvo občine ocenjuje, da so problem mirujočega prometa s tem večinoma odpravili in da je stanje pod nadzorom.

So se pa zavezali, da bodo predlog podrobno preučili in pridobili ponudbe, ko pa bo bodo znova razglabljali o spremembi parkirne politike, ga bodo nemara celo implementirali.