ŠENTJUR Oktobra varnejši pred poplavami

Če ne bo nepredvidenih odstopanj, bo podjetje Nivo Eko Žalec že v oktobru opravilo vse potrebne protipoplavne ukrepe na desnem bregu Voglajne, kjer se nahajajo podjetje Ahac, kmetijska šola in več stanovanjskih objektov. Izvajalsko pogodbo sta danes podpisala šentjurski župan Marko Diaci in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Vrednost v predvideni tretji fazi znaša 485.000 evrov, večino sredstev je prispevalo ministrstvo, sicer pa bo za dokončanje vseh predvidenih ukrepov potrebno zagotoviti še okoli štiri milijone evrov. Poplavno varnost bo še izboljšala izgradnja mostu na regionalni cesti v smeri Planine in Kozjega.

Začetne vodnogospodarske ukrepe so na Voglajni in Kozarici (protipoplavni zidovi in nasipi) v minulih letih že opravili, njihova investicijska vrednost je ocenjena na nekaj več kot 2,6 milijona evrov, izvedli so jih med obrtno in stanovanjsko cono ter vrtcem v Hruševcu. Šentjur se je v zadnjega pol stoletja zelo razširil, južno od železniške proge je industrijska cona s stanovanjskim naseljem in šolskim kompleksom zaradi visokih voda pogosto poplavljena.