Šentjur: o sanaciji onesnaženih območij na izredni seji

Kot smo poročali, Šentjur ni vključen v predlog zakona o sanaciji onesnaženega okolja Celjske kotline. Na to temo je za jutri sklicana prva izredna seja šentjurskega občinskega sveta.
V predlogu sklepov je predvideno, da naj se svetniki zavzamejo za umestitev območja občine Šentjur med upravičene cone za izvedbo ukrepov. Prav tako naj bi Občini naložili, da nemudoma pristopi k projektu, ki bo ugotovil posledice čezmerne obremenitve okolja na območju Šentjurja. Tak projekt bo nato služil kot strokovna podlaga za dopolnitev omenjenega in drugih zakonov na tem področju.