ŠENTJUR Lokalni promet skozi zaporo na Zgornji trg, tovornjaki v Celje

Drugo od treh krožišč na osi sever-jug naj bi pri IKC predvidoma postavili še do konca leta. Prvi delovni stroji bodo zabrneli v prihodnji ponedeljek (10.maja), s tem pa se bodo vsaj za osem mesecev začele prometne preglavice.

Naložba za ureditev krožišča s podhodom bo sicer kar cenejša (dobrih 1,3 milijona evrov) od prvotno predvidene (skoraj dva milijona evrov).

Direkcija RS za infrastrukturo je kot naročnik del izbrala izvajalca VOC in mu že izdala dovoljenje za zaporo regionalne ceste Dole – Šentjur.  V skladu z dovoljenjem lahko ima od srede do konca leta polovično zaporo, od ponedeljka do konca novembra pa popolno zaporo ceste od krožišča na Selah do semaforja v središču Šentjurja.

Po zadnjih informacijah izvajalca bo popolna zapora vzpostavljena predvidoma šele 17. maja.  Na tem odseku bo dovoljen le lokalni promet do stanovanjskih hiš, podjetij, ustanov in trgovin.

Tranzitni promet skozi zaporo ne bo dovoljen. Obvoz za tovorna vozila bo urejen od avtocestnega izvoza Celje–center po Mariborski cesti do križišča pri vojašnici in naprej proti Štoram in Šentjurju. Za osebna vozila je obvoz na relaciji krožišče Dole proti Proseniškemu in nato skozi Bukovžlak proti Slancam do Šentjurja.

Lokalni promet skozi zaporo bo na območju gradbišča usmerjen na Zgornji trg in v Ulici pod rebri v smeri Dramelj ter po gradbišču v smeri Šentjurja. Zapora bo v tem času veljala tudi za pešce in sicer bodo z ustrezno signalizacijo preusmerjeni po Ulici Dušana Kvedra do pešpoti ob Pešnici do ulice na Lipico, kjer se po pločniku ob cesti Pešnica – Podgrad ponovno usmeri proti regionalni cesti, za šolarje pa proti OŠ Franja Malgaja. Dostop za pešce bo omogočen do okrajnega sodišča.

Več preberite v Celjanu.

Oglas