ŠENTJUR Kdaj spomenik bratoma Jakopin v Dramljah?

Če bodo lastniška razmerja okoli parka pri drameljskima osnovni šoli in gasilskem domu kmalu urejena, bi brata Jakop (1897-1993) in Franc Jakopin (1921-2002) spominsko obeležje ali spomenik lahko dobila predvidoma do konca leta 2020. Prvi je bil izumitelj poljedelskih strojev in agronom, drugi (na sliki) pa jezikoslovec, slavist, slovaropisec in imenoslovec, velja tudi za največjega slovenskega strokovnjaka na področju rusistike in vzhodnoslovanskega jezikoslovja.

Drameljski osnovnošolci so predlani o njima izdelali raziskovalno nalogo, ki jo hrani domoznanski oddelek šentjurske knjižnice. Na postavitev plošče ali obeležja je spomnil občinski svetnik Jože Korže, saj da so bila v preteklosti za projekt že določena sredstva. Doda, da so Jakopu Jakopinu – Japcu v ruskem Kalaču lani postavili kar dvometrski spomenik zaradi njegovih zaslug na področju izumov kmetijstva, doma pa kakor da so ga spregledali.

S KS Dramlje so pred časom sporočili, da bi za postavitev obeležja bil primeren park med osnovno šolo in gasilskim domom, kjer je stoji spominsko obeležje žrtvam NOB, v načrtu imajo postopno ureditev spominskega parka, toda predhodno morajo urediti lastniška razmerja v delu parka, ki še ni v javni lasti.