ŠENTJUR Industrijska cona prodana, zdaj Dramlje in Hotunje

Občina Šentjur je v industrijski coni uspela prodati vsa zemljišča, s čemer se je znova pokazalo, da gre za investitorjem zelo privlačno območje (zemljišča je kupilo sedem podjetij). Občina mora v coni urediti le še nekaj podrobnosti. »Investitorji so dobro zgrabili priložnost, območje dobiva lep izgled, naložba je gotovo dobra, toda nekateri vlagatelji še niso začeli graditi. V načrtu je še ureditev manjšega, dodatnega dela, ki pa je poplavno ogroženo«, opisuje šentjurski župan Marko Diaci.

Šentjurčani se ne bojijo, da bi zmanjkalo prostora, kajti medtem se kupci že zanimajo za 3,5 hektarov parcel v industrijski coni v Dramljah, kjer bi občina lahko iztržila okoli 900.000 evrov, a mora na tem območju opraviti še nekatere hidrološke preizkuse in geološke preiskave. Lega je zaradi bližine priključka na avtocesto tako rekoč idealna, je pa teren nekoliko bolj razgiban. Občinski podrobni prostorski načrt predvidela tudi postavitev podobne cone v Hotunju.

Oglas