ŠENTJUR Idejna zasnova mestnega parka je za nekatere preobsežna

Šentjurska občina je zaradi obstoječih razmer kar na spletu izvedla predstavitev idejnega projekta Mestnega parka Livada, ki ga bodo gradili po fazah in skladno s proračunskimi možnostmi.

Med drugim projekt predvideva prestavitev nogometnega in rokometnega igrišča onkraj Pešnice, občani bodo imeli na voljo okoli tri hektare zelenih površin s sprehajalnimi potmi, nova parkirišča, balinišče, postajališče za avtodome, prostore za druženje, pump park za kolesarje, zunanji fitnes, kavarno, pripravljeno bo tudi sankališče.

Idejno zasnovo je predstavil Jože Grobelnik (družba Uniprojekt). »Livado bi z nastajajočim podhodom povezali z Osnovno šolo Franja Malgaja in novim mostom čez Pešnico.«

V razpravi so nekateri opozorili, da je projekt preobsežen, da v park ne sodijo parkirišča in avtomobili. »Gre zgolj za idejno zasnovo, misliti moramo tudi na gibalno omejene, pripombe pa bomo v največji možni meri upoštevali«, odgovarja župan Marko Diaci.

Prve lopate želijo zasaditi prihodnje leto, večino denarja bi zagotovili iz evropske finančne perspektive 2021-2027, kdaj in v kolikšnem obsegu bodo načrte udejanili, si seveda nihče ne drzne napovedovati.

Več preberite v Celjanu.

Oglas