ŠENTJUR Gasilska vaja kljub manjšim pomanjkljivostim uspešna

Nedavna gasilska vaja v šentjurskem domu starejših občanov si gledano v celoti zasluži pozitivno oceno, saj je dosegla svoj cilj in namen.

Pokazale pa so se določene pomanjkljivosti. Nekatere gasilske ekipe so bile okrnjene, hidrant za napajanje avtocisterne niso uporabili, uporaba zaščitnih sredstev je bila pomanjkljiva, gasilska vozila so zaprla pot do avtolestve.

V vaji reševanja ob požaru je sodelovalo 42 gasilcev iz šestih enot ter 23 zaposlenih v domu, od koder so morali evakuirati 27 oskrbovancev.

PŠ, foto: PGD Šentjur