ŠENTJUR Evropski in državni denar za dokončanje industrijske cone

Šentjurski občini ne bo potrebnih več veliko lastnih sredstev za dokončanje projekta komunalnega urejanja industrijske cone Jug-3. Vrednost celotnega projekta znaša 3,9 milijonov evrov, pri čemer je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila več kot 2,6 milijonov evrov, od države oziroma gospodarskega ministrstva pa 880 tisočakov za kritje upravičenih stroškov.

S to fazo naj bi dokončno uredili in zaokrožili mestno industrijsko cono, za katero si prizadevajo že skoraj pol stoletja, ko so postavili prve proizvodne obrate. Jug-2 so dokončali pred desetletjem, tretji, jugozahodni del, pa bo zaokrožil industrijski del Šentjurja.

Zagotovili bodo tudi protipoplavne ukrepe, obnovili bodo cesto v cono ter dogradili kolesarsko stezo in pešpot. Predvidena je še graditev krožišča na lokaciji križišč Šentjur-Črnolica in Podgora-Nova vas.