ŠENTJUR Drugačna in dražja pomoč na domu

Z novim letom bodo v Šentjurju začele veljati spremembe pri storitvi pomoči družini na domu.

To je doslej opravljal Center za socialno delo Celje, ki pa je v maju odpovedal pogodbo, zato so Šentjurčani novega izvajalca našli v Domu starejših Šentjur.

Poleg dejavnosti bo dom prevzel tudi zaposlene in opremo. Istočasno se bo zvišala še cena in sicer bodo oskrbovanci – teh je okoli 60 – za uro efektivne pomoči ob delovnikih morali odšteti 5,91 evrov, razliko do polne cene, ki znaša 20,28 evrov, pa bo krila občina. Spremembe je že odobril občinski svet.

Oglas