ŠENTJUR Dražja obnova OŠ Gorica pri Slivnici

Obnova Osnovne šole v Gorici pri Slivnici je znašala 827 tisoč evrov in je zajemala energetsko sanacijo in prenovo notranje opreme (notranja funkcionalna posodobitev in preureditev je zajela ureditev nove knjižnice ter prostorov za gospodinjsko učilnico, povečanje učilnic, zbornico, sanitarije in garderobe). Dela bi morali dokončali že konec lanskega leta, a se zavleklo zaradi motenj v dobavah materialov.

400 tisočakov je primaknilo šolsko ministrstvo, medtem ko prvotna investicija bila predvidena v znesku okoli 667 tisoč evrov.

V tem šolskem letu bo k pouku prihajalo 228 učencev, večina si je prenovljeno 50 let staro poslopje ogledala že ob slovesni otvoritvi dva dneva pred začetkom novega šolskega leta.

(PŠ)

Oglas