ŠENTJUR DOBJE Kako evtanazirati večje število perjadi?

»Vajo lahko ocenimo za zelo uspešno, mogoče pa je velika pomanjkljivost v tem, da v Sloveniji nimamo povsem razdelanega sistema kako evtanazirati večje število kokoši, če bi na gospodarskem poslopju ali farmi res prišlo do množične okužbe«, dvodnevno štabno vajo Ptičja gripa Voglajna 2023 ocenila vodja celjske izpostave IURSZR Natalija Plemenitaš Fuchs.

Izvedli so jo na območju Šentjurja, Dobja, Šmarja pri Jelšah in Laškega, preizkusila pa je pripravljenost enot in ustreznosti rešitev regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavo posebno nevarnih bolezni živali.

V njej je sodelovalo sto pripadnikov različnih služb in enot, slonela pa je na predpostavki, da se je na območju Slivniškega jezera pojavila ptičja gripa in se razširila na farmo Voglajna.