ŠENTJUR 4,5 evra več za vodo

Šentjurčane bo v kratkem doletela še podražitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode. Na občini pravijo, da druge možnosti nimajo, jih pa jezi, da bodo morali občani za poravnavo položnic te javne službe zdaj globje seči v žep.

V Šentjurju so v zadnjih obdobjih aktivirali več novih vodovodov, napeljava je daljša za nekaj kilometrov, zato je strošek amortizacije večji in posledično se poviša tudi omrežnina. Več je tudi vodnih objektov, denimo črpališč, kar vpliva na višjo porabo električne energije, ki se je medtem tudi podražila. Dražje je zavarovanje, povečali so se stroški dela. Šentjur ima zaradi razpršene poselitve neprimerno večjo povprečna razdaljo med dvema odjemnima mestoma, kot jo, na primer, imajo v Celju.

Direktor JKP Šentjur Matjaž Žmahar pojasnjuje »Glede na določbe smo enkrat letno dolžni pripraviti elaborat, s katerim za preteklo obračunsko obdobje ugotovimo razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Če ta presega deset odstotkov od potrjene cene, moramo elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki sproži postopek potrjevanja cene. Po izdelavi elaboratov za lansko leto, kjer so ugotovljena odstopanja presegla deset odstotkov, smo zato predlagali povišanje cen.«

Če bo občinski svet v torek potrdil predlog, se bodo povečale cene vodarine ter omrežnine (za pitno in odpadno vodo). Tako bo štiričlanska družina s povprečno porabo pitne vode 16 kubičnih metrov na meseč odštela 4,07 evra več za vodooskrbo in 44 centov več za odvajanje odpadne vode.