ŠENTJUR 30 diplomantov ob 20-letnici VSŠ ŠCŠ

S podelitvijo diplom tridesetim novopečenim diplomantom Višje strokovne šole (VSŠ) Šolskega centra Šentjur (ŠCŠ) so v Ipavčevem kulturnem centru včeraj obeležili dvajsetletnico njenega delovanja.

Zametki segajo v leto 1993, ko je direktor Šolskega centra Šentjur Branko Šket (slika spodaj) na kmetijskem ministrstvu začel prve pogovore o višješolskih programih. Leto kasneje so pripravili dva – posebej za Celje in Šentjur, vendar še niso imeli zadostne podpore države, ki je šele v letu 1999 spremenila stališče do višješolskega izobraževanja. Januarja 2002 so ob široki družbeni podpori ustanovili VSŠ.

»Začeli smo z rednim študijem Kmetijstva in mu zatem dodali Živilstvo ter izredni študij. Danes za stopnjo 6/1 izvajamo štiri programe in sicer Upravljanje podeželja in krajine, Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo, doslej je pri nas diplomiralo 685 študentov«, pove Šket.

ŠCŠ je lani uspel povečati svoje kmetijske površine na 50 hektarov, in kakor dodaja direktor ustanove, so brez službe zgolj trije odstotki tistih, ki so končali njihove programe.