ŠENTJUR 220-letnica Slomškovega rojstva

Na današnji dan leta 1800 se je na Slomu pri Ponikvi rodil Anton Martin Slomšek.

Njegovo delo je pomembno za vse Slovenstvo. Med drugim je Slovence združil v enotno škofijo, ki jo je prestavil v Maribor in tako preprečil ponemčevanje, z ustanavljanjem nedeljskih šol je dosegel višjo izobrazbeno raven pri nižjih slojih.

Bil je Prešernov sodobnik, sošolec, vzajemno sta se izjemno cenila in spoštovala.

Zadnjih dvanajst let v njegovem rojstnem kraju prirejajo Slomškov simpozij, ki so ga letos zaradi znanih razmer prvič izvedli na daljavo.

Oglas