Saša Kopinč: “Moj program je temeljil na realnih osnovah in ne fikcijah!”

Kar malce presenetljivo občinski svet občine Rogaška Slatina na seji na začetku julija ni dal soglasja k imenovanju Saša Kopinča za direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, za drugi mandat na direktorskem mestu ga je izbral Svet zavoda. Ker se ne zgodi prav pogosto, da občinski svet odloči drugače kot svet posameznega javnega zavoda, smo Kopinča zaprosili za intervju, v katerem je povedal marsikaj zanimivega. Tudi o vodenju zavoda v prejšnjih letih in odgovoril na nekatere očitke, izrečene na seji občinskega sveta.

Potem ko vam je svet zavoda izglasoval nov mandat, verjetno niste pričakovali, da vam občinski svet ne bo izdal soglasja. Je bilo to za vas presenečenje? “Da, nisem pričakoval. Svet Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki med drugim nenehno spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in direktorja med njegovim mandatom in kot takšen najbolj pozna delo direktorja, me je med sedmimi kandidati, ki so oddali prijavo na razpis za mesto direktorja, potrdil kot najprimernejšega za ponovni petletni mandat. Občinski svet pa kot ugotavljate soglasja ni podal.”

Kaj mislite, da je bil poglavitni razlog zavrnitve vašega imenovanja na občinskem svetu? “Seznanil sem se le z zapisnikom seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina in glede na vse zapisano v zapisniku, se ne morem znebiti občutka, da je naknadna nepotrditev splet dela raznih posameznikov oziroma interesnih skupin.”

V razpravah na občinskem svetu smo slišali mnenje, da je ena od prijavljenih na razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo precej bolj kompetentna za vodenje zavoda kot vi. Kako bi pojasnili vaše kompetence za vodenje zavoda? “Moje kompetence je kot že predhodno omenjeno potrdil Svet javnega zavoda takrat, ko me je izbral kot najprimernejšega med sedmimi kandidati za nov petletni mandat. Kompetence sem pridobil na vodilnih mestih že pred prihodom na funkcijo direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Na tej funkciji pa sem jih še dodatno nadgradil, res je predvsem iz področja turizma in kulture. Glede na zapisnik seje Občinskega sveta Rogaške Slatine in nadaljnje objave v medijih je imela največ povedati na to temo občinska svetnica poslanske skupine Socialnih demokratov Vesna Zagoda Peperko. Kot gospa dvomi o mojih kompetencah, tudi jaz zelo dvomim o njenih in se sprašujem kakšne kompetence pa ima gospa glede na njene dosedanje izkušnje, da podaja tovrstna mnenja, ki jih seveda lahko. Res je, da ima kot članica občinskega sveta in predstavnica v različnih komisijah zagotovo vpliv, a to je po mojem mnenju tudi vse. Tudi sam sem imel priložnost z njo tesno sodelovati v dveh projektih, prepričala me ni. Občinski svetnik Jože Erjavec s svojo svetniško skupino, glede na zapisnik, meni, da je prepoznal dobre lastnosti moje protikandidatke, kar je popolnoma legitimno. Vendar me ob tem čudi, da kot podjetnik ni v programu kandidatke zaznal, da je program, ki ga je kandidatka predstavila letno za izvedbo programov in nove predvidene zaposlitve zahteval preko 500.000,00 EUR dodatnih finančnih sredstev s strani Občine Rogaška Slatina glede na obstoječi proračun, ki je v danem trenutku dodeljen Javnemu zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Moj program je temeljil na realnih osnovah in ne fikcijah, vsekakor pa z ambicijami po dodatnih potrebnih aktivnostih, vendar vse v skladu z možnostmi in dogovorom, kar sem tudi zapisal v programu. O mojih kompetencah in programu pa glede na zapisnik seje dvomi tudi občinski svetnik Mitja Škrabl, ki je bil tudi sam kandidat za direktorja. Ocenil in izjavil je, da je njegov program boljši. Sicer sprejemam njegovo mnenje kot legitimno, vendar če bi bil jaz na njegovi poziciji, bi se zagotovo vzdržal glasovanja, ki pa se ga gospod ni.”

Predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina na občinskem svetu izpostavlja, da se z vami ni mogla dogovoriti o upravljanju kulturnega centra, ki je v delni lastni MKS. V čem je spor, kako odgovarjate na ta očitek? “Lastnica Kulturnega doma Rogaška Slatina, kot ugotavljate, je delno Mestna krajevna skupnost in delno Občina Rogaška Slatina. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki sem ga vodil, pa samo njegov upravljavec, zato se o upravljanju mi nismo nikoli dogovarjali. Je pa, če temu rečemo, spor nastal pri plačevanju obratovalnih stroškov poslovnega prostora v Kulturnem centru Rogaška Slatina, v katerem ima svoj sedež Mestna krajevna skupnost in katerega predsednica je mag. Andrejka Flucher. Gospa od decembra 2018 nenehno zavrača izdane račune, ki se nanašajo izključno na obratovalne stroške poslovnega prostora, kot so elektrika, ogrevanje, čiščenje ipd. z utemeljitvijo, da zavrača račun zaradi neurejenih lastniških razmerij. Ne glede, ali ste lastnik ali najemnik poslovnega prostora, je v osnovi potrebno poravnavati stroške, ki jih povzročate s svojim delovanjem, mar ne? V zapisniku občinske seje je zapisano, da je gospa opozarjala na nepravilno zaračunavanje stroškov obratovanja in da kot direktor nisem bil ustrezno odziven. Temu ni tako. Vse podatke, ki jih je potrebovala oziroma zahtevala, je tudi dobila. Obratovalni stroški se vsem subjektom (v večini gre za lokalna društva), ki imajo svoje poslovne prostore v Kulturnem centru, že dolga leta pred mojim prihodom zaračunavajo po enakem ključu, in nikoli ni bilo nobenih težav. Z nastopom mag. Andrejke Flucher na čelo Mestne krajevne skupnosti pa so problemi nastali. Sicer ne vem, kaj žene mag. Andrejko Flucher pri njenem ravnanju, namreč sam osebno, kolikor sem uspel zaslediti iz medijev in ostalih virov, le-ta nenehno ocenjuje, da je v veliki meri vse napačno vodeno v Rogaški Slatini, tako s strani Občine Rogaška Slatina, zavodov itd. Kljub temu da ima poslanska skupina z mag. Andrejko Flucher na čelu vso legitimno pravico oziroma tudi dolžnost opozarjati na morebitne nepravilnosti oziroma neskladja v občinskih službah, zavodih ipd., se ne morem znebiti občutka, da je to delno posledica nekih globljih frustracij.”

Na kaj je v času vodenja Zavoda najbolj ponosen, kako odgovarja na očitke, da je v času njegovega vodenja kulturno življenje v kraju nazadovalo in kje bo iskal nadaljevanje svoje poslovne poti pa v intervjuju v današnji tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)