S pomočjo državnega denarja bodo obnavljali gradove na Kozjanskem

S pomočjo državnega denarja bodo obnavljali in oživljali gradove na Kozjanskem.

Dela se v prihodnjih letih obetajo v šmarskem dvorcu Jelšingrad in na gradovih Podčetrtek ter Podsreda. Ministrstvo za kulturo je namreč finančno podprlo delno obnovo in razvoj nove ponudbe.

Kaj bodo delali?

V prihodnjem letu bodo začeli z rekonstrukcijo ostrešja šmarskega Dvorca Jelšingrad, menjavo kritine in ureditev statične stabilnosti, uredili bodo dve sobani, kjer bodo obiskovalci spoznali nove turistične produkte. Projekt, vreden 1,6 milijona evrov, od česar bo ministrstvo prispevalo dober milijon, preostanek pa šmarska Občina, naj bi končali v septembru 2025.
Na gradu Podčetrtek bodo obnovili nekdanjo konjušnico, tudi fasado in stavbno pohištvo, poskrbeli bodo za statiko, v stavbi pa razvijali nove vsebine. Dela so trenutno ocenjena na 2,5 milijona evrov, od tega bo država prispevala 1,6 milijona.
Gradbena dela se naslednje leto obetajo tudi na Gradu Podsreda – obnovili bodo zgornje gospodarsko poslopje in v njem uredili prestižne apartmaje, statično sanirali severno steno gradu, uredili dvorane za seminarje in wellness ter tako ustvarili novo ponudbo. Naložba je vredna 1,5 milijona evrov, ministrstvo za kulturo bo prispevalo 977 tisočakov. (N. K.)