S kakšnimi težavami se zaradi koronavirusa sooča gospodarstvo v regiji?

CINKARNA CELJE

V Cinkarni Celje trenutno poslujejo skladno z letnimi načrti, tako v kontekstu obsega kakor tudi uspešnosti  poslovanja. Negativnih vplivov epidemije na uspešnost poslovanja, ko in če bodo nastopili, še ne morejo predvideti. So pa delovne procese prilagodili, da zaščitijo zaposlene in okolico. Vstop v podjetje je možen le za zaposlene, prevoznike, kurirje hitrih pošt in zunanje izvajalce, ki izvajajo nujna dela.

Nositi morajo zaščitne maske in dosledno upoštevati navodila na vstopnih točkah. Preklicali so vse vodene oglede podjetja, ekskurzije, poslovne obiske in službene poti. Ukinili so koriščenje vseh počitniških kapacitet, zaprta bodo tudi vrata industrijske prodajalne. Uspešno so prešli na elektronski način komuniciranja. Uvedli so razdeljevanje hladne malice brez osebnega kontakta. Del zaposlenih v teh dneh lahko na podlagi dogovora koristi višek ur, lanskoletni in letošnji dopust, nekateri pa bodo napoteni na čakanje na delo ali na opravljanje dela na domu.

ALPEKS

Največja težava, s katero se srečujejo v podjetju Alpeks, je likvidnost. »Vsi kupci so prenehali s plačevanjem, hkrati se je prodaja popolnoma ustavila. Naša dejavnost je vezana pretežno na kupce v gostinstvu, hotelirstvu, šolstvu in drugih ustanovah, večinoma le teh pa je morala zapreti svoja vrata,« pojasnjuje direktorica Nataša Kraškovic. Ob tem dodaja, da težko napovejo konkretne posledice, prav gotovo pa bodo dolgoročne. Trudijo se, da bi ohranili delovna mesta vseh zaposlenih, seveda pa je to odvisno tudi od ukrepov, ki jih bo sprejela vlada.

INEL

»Kot odgovoren delodajalec smo na prvo mesto postavili zdravje zaposlenih in kar se le da zmanjšali tveganja za okužbo. Zaposlene, ki jim ne moremo zagotoviti dela na daljavo, smo poslali domov, tistim, ki so nujno potrebni za dokončanje dela in nadaljevanje nujnega dela, smo zagotovili varne pogoje dela na sedežu podjetja,« je povedala Katja Cencelj iz celjske družbe Inel. Ocene posledic še ne morejo dati, saj so le te finančne in nefinančne. Finančne ocene bodo lahko podali, ko bo tudi vlada sprejela interventne zakone za pomoč gospodarstvu.

KOVINTRADE CELJE

Družba Kovintrade Celje zaenkrat posluje v omejenem obsegu. »Naša glavna težava je organizacija prevozov od dobaviteljev iz tujine pa do naših skladišč. Z zelo podobnimi težavami se soočamo tudi pri izvozu blaga v sosednje države. Trenutno so naša skladišča dobro založena in poslujemo le z manjšimi omejitvami,« je konkreten Marko Staroveški, predsednik uprave družbe Kovintrade Celje. Svoje nadaljnje odločitve bo družba prilagajala glede na vladne ukrepe, in če bodo razmere to dopuščale, bodo s poslovanjem v omejeni obliki nadaljevali.

Glede posledic pa pravi, da bodo te v največji meri odvisne od tega, koliko časa bo preteklo do ponovne vzpostavitve stanja, ko izredni ukrepi ne bodo več potrebni. Zagotovo bo omejeno poslovanja vplivalo na dosežen poslovni rezultat, ki bo nižji od predhodno načrtovanega. Verjamejo, da bodo na koncu te krize sposobni nadaljevati delo v nespremenjenem obsegu.

ŠTORE STEEL

»V tem trenutku je največji problem šok, ki ga je povzročilo stanje, kakršnega še nismo doživeli.  V naslednjih fazah bo zaradi prepletenosti dobavnih verig prišlo do težav v prometu, pomanjkanju surovin, pomanjkanju povpraševanja (industrija se počasi že ustavlja), lahko pa se zgodi tudi pomanjkanje delovne sile zaradi povečanih bolniških odsotnosti,« ocenjuje Jani Jurkošek, direktor družbe Štore Steel. Pravi, da so v večji meri vezani na avtomobilsko industrijo, ki se ne bo pobrala do konca leta. Ocenjuje zmanjšanje obsega proizvodnje za dvajset odstotkov.

POCINKOVALNICA CELJE

V podjetju Pocinkovalnica Celje imajo trenutno zelo veliko dela, a pričakujejo, da bodo posledice epidemije in s tem upada naročil prišle zakasnelo in jih še ne morejo oceniti. »Problem so delavci iz Bosne, ki želijo čez vikend domov, s tem pa v štirinajstdnevno izolacijo, kar pomeni hud izpad proizvodnje. Ne vemo pa, kdo v tem primeru krije stroške njihove štirinajstdnevne odsotnosti (delodajalec, naša država ali kdo tretji),« je povedal Matjaž Pečar, direktor družbe Pocinkovalnica Celje.

SIP

»Kratkoročno je poslovna situacija zapletena, čeprav proizvodnja in dobava (z dodatnimi varnostnimi ukrepi) tečeta. Dnevno smo v stiku z našimi kupci in dobavitelji, saj smo pred začetkom kmetijske sezone,« pojasnjuje trenutni položaj podjetja Uroš Korže, predsednik uprave družbe Sip. Ob tem še dodaja, da posledic za podjetje trenutno še ni mogoče oceniti, ostajajo pa optimistični.

(Uroš Urlep)