S čim so bili lani najbolj zaposleni inšpektorji in redarji na Vitanjskem?

Lansko delo Medobčinska inšpektorata in redarstva je zaznamoval epidemija, zato so glede preprečevanja širjenja virusa v skladu z usmeritvami Štaba za civilno zaščito delovali predvsem preventivno.

Zapuščena vozila
Pri nadzoru mirujočega prometa so redarji na Vitanjskem lani izdali 5 opozoril in nobenega plačilnega naloga. Ugotavljajo, da do težav glede parkiranja še vedno prihaja predvsem v vitanjskem trškem jedru, pri križišču za Brezen.
V središču Vitanja so prav tako opazili več zapuščenih vozil. Po posredovanju so vse avtomobile odstranili.

Okolje
Ker je po besedah vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Nataše Kos v ospredju njihovih prizadevanj skrb za varstvo okolja, so lani veliko časa namenili vključevanju gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov.
Pri rednem nadzoru nad vzdrževanjem čistoče in urejenostjo javnih površin pa so ugotovili, da so okolice javnih objektov, kot sta denimo šola in vrtec, vzdrževane in lepo urejene. Zaznali so nekaj neurejenih in zaraščenih zemljišč. Lastnike zemljišč so opozorili in opozorila so v večini primerov padla na plodna tla.
Spodbudno je tudi dejstvo, da lastniki psov skrbijo, da iztrebki njihovih štirinožnih prijateljev ne kazijo javne površine. Nadzor je pokazal, da lastniki psov vse pogosteje uporabljajo vrečke za iztrebke. (Več v tiskani izdaji NOVIC) 

Oglas