Rogatec: Praznik občine v znamenju odsotnosti župana

Občina Rogatec je svoj praznik tradicionalno obeležila z obilo dogodki ter svečano prireditvijo, na kateri so izročili tudi letošnja občinska priznanja in nagrade. Dogodek v povsem polni Grajski pristavi je minil v odsotnosti obolelega župana.

Ob odsotnosti župana Martina Mikoliča je svečani nagovor opravila podžupanja Mojca Šmit. Uvodoma je izrazila kar nekaj pohval vsem, ki so organizirali številne prireditve ob prazniku občine. “Hvala vsem vam, ki ste se teh dogodkov udeležili in s svojim odzivom povedali, da društva delajo dobro,” je povedala podžupanja. “Naša občina je toliko vredna, koliko zanjo naredimo,” je bila slikovita, “turizem, kultura, šport, vrtec in šola so gonilo našega razvoja. Našo skupno prihodnost moramo graditi skupaj.”

V nadaljevanju je izpostavila, da je letošnji proračun občine visok dobre tri milijone evrov, od česar gre velika večina za zakonsko določene naloge občine. Pri delu proračuna, ki je namenjen investicijam, pa so morali letos narediti precej sprememb, da so lahko sanirali škodo, ki jo je povzročilo več neurij, ki so se razbesnela predvsem nad središčem občine. Občina je tako že sanirala ceste in drugo infrastrukturo, ostalo škodo pa popisala, sedaj je na potezi država. Lotiti se bodo morali še obnove igrišča z umetno travo, za kar pa so dobili povračilo škode s strani zavarovalnice. Šmitova je ob tem povedala, da ima občina dobro zavarovane objekta s njeni lasti. “Ob neurjih so se spet izkazali naši gasilci, za kar se jim še enkrat zahvaljujem,” je pristavila.

Sicer so letos nekaj krajevnih cest in makadamskih spremenili v asfaltne, obnovili dvorano kulturnega doma, začeli z obnovo starega gradu… Začeli so s sanacijo plazu pod Donačko goro, ki ga večinoma financira država in z gradnjo igrišča v Dobovcu. Država v tem kraju končuje obnovo ceste, pločnika in javne razsvetljave in še obnovo ceste Rogatec – Žahebrec. Občina Rogatec se z nekaterimi haloškimi občinami povezuje na področju kulinaričnega turizma. Z Direkcijo Republike Slovenije tesno sodelujejo pri načrtovanju obvozne ceste mimo trškega jedra v Rogatcu.

V sklopu praznika so bile podeljene tudi denarna nagrada in priznanja. Denarno nagrado je letos občinski svet podelil Mešanemu pevskemu zboru KD Anton Stefancioza, kjer trenutno pod vodstvom Metke Babič prepeva 26 pevk in pevcev. Priznanje sta za dolgoletno delo na različnih področjih prejela Martin Šlamberger iz Dobovca ter Ansambel Venus. Najvišje občinsko priznanje za leto 2019, plaketo občine, pa sta podžupanja Mojca Šmit in direktorica občinske uprave Nataša Lavrič izročili podjetniku Zvonimirju Blažunu in njegovemu družinskemu podjetju Pubyland.

Kot je na praznovanjih občinskih praznikov običaj je bilo navzočih veliko gostov – v imenu županje Milence Krajnc ter županov mag. Branko Kidriča, Franja Debelaka in Matije Čakša je ob prazniku občanom Rogatca čestital Peter Misja. Da prireditev ni takšna kot so bile, saj pogreša župana, je med drugim dejal načelnik pobratene občine Maruševac Davor Šprem, odlično sodelovanje dveh občin, ki sta skoraj en kraj, je izpostavil načelnik Huma na Sotli Zvonko Jutriša. V glasbenem delu programa je nastopil nagrajeni zbor ter mladi glasbenici Anamarija Lija Turk in Marija Vrisk, po uradnem delu je zaigral nagrajeni Ansambel Venus. Prireditev je povezovala Sergeja Javornik, s streli z ročnimi možnarji so jo pričeli člani društva ročnih možnarjev.

Kdaj je prvič zaigral Ansambel Venus pa preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)