Rogatec med naj EU projekti

Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri je med izbranimi projekti Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.
Glasovanje poteka do 15. aprila na spletni strani eu-skladi.si

Že peto leto zapored Evropski strukturni in investicijski sklad predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Letos se kampanji ‘EU projekt, moj projekt 2019’ prvič priključujejo tudi zgodbe s področja kmetijskega sklada. Na vabilo se je odzvalo več kot 60 projektov, med njimi tudi Rogatec s projektom ‘Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri’. Z njim si Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec s še tremi lokalnimi partnerji (Občina Rogatec, Konjeniški klub Strmol in podjetje Promark) prizadeva za razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju. S projektnimi aktivnostmi ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo območja. Skozi projektne aktivnosti so se izoblikovali novi turistični produkti, vezani na rokodelstvo – nove steklarske delavnice v Rokodelskem centru Rogatec in eko zeliščarstvo – razvoj eko zeliščnega vrta v sklopu največjega muzeja na prostem v Sloveniji, Muzeja na prostem Rogatec kot primer dobre prakse in kot osnova za pedagoške procese in razvoj novih produktov in storitev v sodelovanju s podeželskim prebivalstvom iz območja.
Dneva odprtih vrat
V okviru projekta ‘EU projekt, moj projekt 2019’ se bodo sodelujoči med 11. in 18. majem predstavljali na dnevih odprtih vrat. V Rogatcu bodo svojo ‘dobro zgodbo’ predstavili v nedeljo, 12. maja. V muzeju bo dan odprtih vrat eko zeliščnega vrta od 10. do 17. ure, v rokodelskem centru pa od 14. do 17. ure.
Glasovanje za naj projekt 2019 poteka do 15. aprila na spletni strani eu-skladi.si. Zmagovalni projekt bo postal naj dogodek kampanje, ki ga bodo predstavili še s pestrejšim programom.