Rogaška Slatina: Zanimive kadrovske odločitve

Na sredini seji je občinski svet občine Rogaška Slatina odločal o kar nekaj pomembnih kadrovskih zadevah in v dveh primerih sprejel zanimive odločitve.

Če pri izdaji soglasja k imenovanju Magde Plavčak za ravnateljico UJ Otroški vrtec Rogaška Slatina ni bilo težav, saj so predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdili soglasno, je bilo drugače pri izdaji soglasja k kandidatkam za ravnateljico II OŠ Rogaška Slatina. Komisija je namreč predlagala izdajo soglasja za tri kandidatke, čeprav je občinska uprava predlagala le eno ime. Občinski svet je soglasno pritrdil predlogu kadrovske komisije in soglasje izdal k kandidatkam: Gabi Čakš, Milena Vreš in Vesna Drofenik Jerič. Tako bo na svetu zavoda odločitev, kateri bodo zaupali vodenje največje slatinske osnovne šole.

Koražija da, Kopinč ne                                                                                                Še bolj zanimivo je bilo pri izdaji soglasja k imenovanju direktorja dveh pomembnih javnih zavodov. Mag. Andrejka Flucher, ki vodi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, je že pri sprejemanju dnevnega reda povedala, da ni želela sklicati seje komisije na kateri bi odločali o predlogih za direktorja Zavoda za turizem in kulturo ter Knjižnice Rogaška Slatina, saj je menila, da predvsem predlagana kandidatka za vodenje knjižnice, ni primerna za ta položaj. Toda na seji komisije so ostali člani menili, da je o izdaji soglasja k predlogoma svetov zavodov potrebno odločati. Komisija je tako z večino glasov občinskemu svetu predlagala izdajo soglasja mag. Nataši Koražija za direktorico JZ Knjižnica Rogaška in Saši Kopinču za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Pri odločanju o direktorici knjižnice so bile odločno proti mag. Andrejka Flucher, Rezika Tomić in mag. Katja Turnšek Sambolić. Da je Koražijatovi potrebno dati še en mandat so menili Anton Plevčak, Rozalija Šket, Jani Božak ter mag. Leonida Došler, ki je sicer tudi predsednica sveta zavoda. Z 10 glasovi za, 4 proti, je mag. Nataša Koražija dobila soglasje, je pa pri tem opazno, da kar 6 članic in članov občinskega sveta ni glasovalo.

Tudi Saša Kopinč ni dobil podpore s strani Flucherjeve, še bolj Vesne Zagoda Peperko, Jožeta Erjavca in Mitje Škrabla. Po drugi strani je predsednica sveta zavoda Petra Gašparić menila, da je primeren za še en mandat na čelu tega zavoda, podobno je menil tudi župan mag. Branko Kidrič. Glasovanje je pokazalo, da je bilo za izdajo soglasja k imenovanju Saše Kopinča na mesto direktorja Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina le 8 članic in članov sveta, 11 jih je glasovalo proti. Kopinč tako ni dobil soglasja, zato bo moral svet zavoda ponoviti razpis. (J. S.)