Rogaška Slatina: V Žiberniki zgradili krožišče in obnovili parkirišče

V Žiberniku, naselju v zahodnem delu mesta Rogaška Slatina, so prejšnji teden simbolno namenu predali novozgrajeno mini povozno krožišče in del parkirišča pred garažami in bloki.

V naselju Žibernik živi precej ljudi, zato je tudi precej prometa v okolici blokov, še posebej neurejen je bil izvoz na povezovalno cesto od blokov. Občina Rogaška Slatina se je tako s ciljem povečanja varnosti v prometu odločila za gradnjo mini povoznega trikrakega krožišča, obenem so obnovili še parkirišče pred stanovanjskimi bloki in garažo ter dovozno cesto. Kot je ob predaji namenu povedal župan mag. Branko Kidrič, je bila gradnja tega krožišča zelo zahtevna. Pod površjem ceste je namreč bilo zelo veliko komunalnih napeljav, ki so bile postavljene povsem neurejeno. Zaradi teh težav se je tudi podaljšal čas gradnje, ki jo je sicer izvajalo podjetje VOC Celje, s podizvajalcem podjetjem Gradnje Tadina. Skupna vrednost projekta, vključno z izdelavo projektne dokumentacije in nadzorom, je znašala 232 tisoč evrov, ki so jih zagotovili v občinskem proračunu. Dogodek ob predaji mini povoznega krožišča v Žiberniku je povezovala Alenka Vodušek, popestrila sta jo harmonikar Denis in odlična mlada pevka. (Jože Strniša)