Rogaška Slatina: V Športnem parku nove garderobe in tribuna

Prav na praznik slovenskega športa, ki smo ga letos v Sloveniji obeležili prvič, so v Rogaški Slatini postali bogatejši za novo športno infrastrukturo. V Športnem parku Rogaška Slatina so namreč namenu predali nov objekt, v katerem so garderobe in dodatna tribuna.

Župan občine, mag. Branko Kidrič, je predstavil nov objekt ob glavnem nogometnem igrišču, ki ob tlorisni površini 421 m2 prinaša podvojitev dosedanjih kapacitet. V spodnji etaži sta dve garderobi, namenjeni ekipam, ter ena, namenjena uradnim osebam. Vsaka garderoba vključuje lastne sanitarije. Na razpolago sta tudi prostor za rekvizite in soba, namenjen dejavnosti fizioterapevta. V zgornji etaži je tribuna s 162 sedeži in skladišče. Stari in novi objekt sta med sabo povezana, skupna streha prinaša videz nedeljive, dokončane celote. Parkirišče je razširjeno, zagotovljena so parkirna mesta za dodatnih 30 osebnih vozil in 2 avtobusa. Gradnjo je izvajala družba GES iz Celja. Realizirana vrednost vseh stroškov projekta, vključno z vlaganji od začetka priprave dokumentacije leta 2017 in opremo, znaša 633.000 evrov.

Ob začetku gradnje jeseni 2019 je občina napovedala, da bo del sredstev skušala zagotoviti preko javnih razpisov Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. »V obeh primerih je bila uspešna – Fundacija za šport bo za projekt prispevala 65.000 evrov, Nogometna zveza Slovenije 30.000 evrov. In ravno zgodbe pridobivanja namenskih nepovratnih sredstev so ključ do novih vsebin, ki si jih v lokalnem okolju samo z lastnimi viri ne bi mogli privoščiti,« je dejal župan. V prihodnjih mesecih bo Športni center Rogaška Slatina tako deležen še ene investicije, in sicer izvedbe projekta ‘Pomožno nogometno igrišče z umetno travo’. Čeprav bodo naložbe občine v razvoj slatinske nogometne infrastrukture v zadnjih desetih letih s to investicijo že krepko presegle milijon evrov, so veliko bolj od številk pomembne koristi: zadostna kapaciteta garderob za vse številčnejše generacije nogometašev, zadostna kapaciteta tribune in parkirišča, izboljšani pogoji za vrnitev članske ekipe v višji rang tekmovanja, zagotovljeni pogoji za treniranje v vsakem vremenu. Po nadgradnji pomožnega igrišča z umetno travo bo manj obremenjeno in manj načeto glavno igrišče, izboljšali pa se bodo pogoji za sodelovanje med Nogometnim klubom Rogaška in lokalnim turističnim gospodarstvom, ki ob obisku nogometnih ekip na pripravah išče primerno infrastrukturo.

Župan se je v nagovoru zahvalil prejšnjemu vodstvu NK Rogaška za konstruktivno sodelovanje in čestital sedanjemu, na čelu s predsednikom Bojanom Jeršečičem, za veliko postorjenega pri izvedbi investicije in urejanje okolice igrišča in tribun. Omenil je tudi pomembno vlogo Športne zveze Rogaška Slatina pri snovanju projekta graditve garderob in tribune. (J. S.)