Rogaška Slatina: Sprejeli odlok za ureditev dela Mizarstva

Po dolgotrajnih postopkih je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico.

V naravi gre za območje nekdanjega Mizarstva, ki je sedaj zelo zapuščeno in kazi zgled vstopa v turistično Rogaško Slatino. Prav za razvoj turizma je na območje, ki ga zajema OPPN predvidena gradnja stolpa, medtem ko so pred časom iz sprejemanja občinskega prostorskega načrta izvzeli del zemljišča Mizarstva, s katerim ima načrte podjetnik Anton Škrabl. Kot je v uvodu k sprejemanju odloka na seji občinskega sveta povedal podsekretar v občinski upravi Tomaž Strehovec, ki je vodil pripravo tega dokumenta, so postopek vodili v skladu z veljavno zakonodajo in javnosti omogočili sodelovanje v sklopu javne razprave in javne razgrnitve osnutka odloka. Zaradi zaustavitve javnega življenja zaradi korona krize je pridobivanje potrebnih soglasij državnih institucij trajalo nekoliko dlje od pričakovanj. Na koncu so pridobili še pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo in odločbo Ministrstva za okolje in prostor. Strehovec je dejal še, da bosta pri urejanju prostora na tem območju v prihodnje sodelovala sedanji lastnik in bodoči investitor za drugi del območja.

Veliko razprave                                                                                                             V razpravi je najprej predsednica Statutarno-pravne komisije Sergeja Sotošek povedala, da ima komisija pozitivno mnenje do predloga odloka, saj je bilo pridobljeno tudi manjkajoče mnenje Ministrstva za kulturo. Čeprav je župan mag. Branko Kidrič v uvodu k razpravi dejal, naj se razpravljajoči držijo teme – to je odloka, je bilo v večini razprav govora tudi o stolpu. Mag. Andrejka Flucher je dejala, da odlok nima vseh odločb ter dodala, da bi z finančnimi sredstvi, ki bodo potrebna za gradnjo stolpa, lahko izvedli kakšne druge projekte. Velimir Krklec je povedal, da si bodo članice in člani občinskega sveta s potrditvijo odloka naložili veliko breme. Terezija Tomić je povedala, da so mnenja o potrebnosti gradnje stolpa precej deljena. Mag. Vesna Zagoda Peperko je menila, da bo stolp zelo spremenil videz kraja, po njenem še ni jasno, ali bo prinesel pozitivne učinke. Jože Erjavec je poudaril, da so se v Nestrankarski listi za razvoj odločili podpreti gradnjo stolpa predvsem zaradi tega, ker so bili za to mladi člani liste in podjetniki. Anton Plevčak je razložil, da je podobnih projektov kot je ta v Sloveniji že kar nekaj in vsi so uspešni. Da Rogaška Slatina potrebuje takšno turistično atrakcijo, je dodala Rozika Šket. Martin Kidrič je dejal, da v Rogaški Slatini niso samo tisti, ki bi stolpu nasprotovali, ampak je mnogo tudi tistih, ki ga podpirajo. Nadaljeval je Boris Führer in izpostavil, da starejši projekt stolpa podpirajo. Po seji je župan povedal: »Razgledni stolp bo generator povečanega števila gostov, ki jih danes še kako pogrešamo. Tisti, ki so danes proti, se ne zavedajo, da gre za projekt, ki prinaša prihodke. Jeseni bomo predstavili celovito finančno konstrukcijo in projekcijo poslovanja. Verjamem, da bo takrat marsikdo spremenil mnenje in začel verjeti, da ta projekt ustvarja dodano vrednost turistični destinaciji«. (J. S.)