Rogaška Slatina: Podpisali pogodbo za varovana stanovanja

Na osnovi včeraj podpisane pogodbe, bo družba Panles v Rogaški Slatini do jeseni prihodnjega leta, na lokaciji stare glasbene šole, zgradila objekt s 24 varovanimi stanovanji.

Pogodbo o izvedbi projekta sta podpisala župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in direktor družbe Panles iz Rogaške Slatine Robert Pažon. Na podpisu pogodbe je bil tudi direktor Stanovanjskega sklada R Slovenije mag. Črtomir Remec, saj bo sklad sodeloval pri gradnji z odkupom šestih varovanih stanovanj, 6 jih bo odkupila Občina Rogaška Slatina, 12 jih bo v lasti zasebnega investitorja družbe Panles. Kot je ob podpisu pogodbe dejal direktor Robert Pažon bodo namenjena za ljudi, ki so upravičeni do varovanih stanovanj. Občina Rogaška Slatina je dlje časa iskala primerno lokacijo, na kateri bi lahko zagotovili dodatno infrastrukturo za bivanje starejših oseb. Medtem ko obstoječi dom starejših občanov v Rogaški Slatini uspešno posluje že od leta 2006, je namen tokratnega projekta zagotoviti ponudbo oskrbovanih stanovanj. To so arhitekturno prilagojena stanovanja z lastnim gospodinjstvom, namenjena bivanju oseb, starejših od 65 let. V letu 2020 je občinski svet podprl idejo o novogradnji na območju nekdanje glasbene šole. Lokacija v središču Rogaške Slatine, na križišču Kidričeve in Strme ulice, je v neposredni bližini parkovnih površin in mnogih javnih storitev, s tem predstavlja skoraj idealno rešitev z vidika potreb starejših, je ob predstavitvi projekta povedal župan.

Zahtevni projekt, kratek rok dokončanja                                                                      Kot je dejal direktor družbe Panles Robert Pažon je to za njih velik projekt, »Kot podjetje z več kot 30-letno tradicijo v gradbeništvu se bomo potrudili projekt izvesti v dogovorjenih okvirih«. Dodal je še: »Z občino Rogaška Slatina smo sodelovali že pri drugih projektih, kjer imamo dobre izkušnje, zato se veselimo novega sodelovanja in realizacije zahtevnega projekta. Sedaj se ga bomo lotili s pripravo dokumentacije, kar bo najtežji del projekta, saj gre za lokacijo v središču mesta, zato bo potrebnih veliko različnih soglasij. Pričakujem, da bomo uredili vse v predvidenih rokih in nato projekt tudi zaključili do jeseni prihodnje leto«.  Dodal je še, da bodo tudi stanovanja, ki jih bo imela družba Panles, namenjena upravičencem do varovanih stanovanj, trg pa bo pokazal, ali bo šlo za najem ali prodajo.

Župan je v pogovoru po podpisu pogodbe izpostavil, da gre za projekt, za katerega vnaprej ni jasno, kakšno bo zanimanje potencialnih najemnikov, saj gre za novost na trgu stanovanj. Objekt z osebnim dvigalom je zasnovan v 4 etažah. Načrtovana neto uporabna površina objekta meri 1.347 m2, skupna stanovanjska površina po ISO standardu 961 m2. Ocenjena vrednost projekta znaša 2,6 milijona evrov. Približno 50% potrebnih sredstev se zagotavlja iz javnih virov, drugih 50% predstavlja naložbo na razpisu izbranega investitorja. Skladno z razmerjem vlaganj je predvideno tudi bodoče lastništvo načrtovanih 24 enot oskrbovanih stanovanj: 12 enot bo vključenih v javni (neprofitni) najem, 12 enot bo last zasebnega vlagatelja (možnost tržnega najema, odkupa).

Vsaka stanovanjska enota bo razpolagala s po enim parkirnim mestom v okviru zunanje ureditve. Zunanja ureditev vključuje tudi fitnes za prostem, prilagojen starejšim osebam, ki ne bo omejen zgolj na uporabnike objekta in bo že drugi te vrste v Rogaški Slatini. Predvidena sta tudi dva prostora za druženje – en v okviru zunanjih zelenih površin, drugi bo urejen v pritličju objekta.

Stanovanjski sklad                                                                                              »Občina Rogaška Slatina si v projektu oskrbovanih stanovanj prizadeva za sodelovanje s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, partnerja sta od leta 2002 uspešno izvedla že štiri skupne projekte, v kolikor prištejemo Večstanovanjsko stavbo v Kostrivnici, ki je tik pred zaključkom.  Interes za sodelovanje še v okviru programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe je občina podala z vlogo v decembru 2020, končna odločitev bo skladno s pravili sklada znana po pridobitvi gradbenega dovoljenja«, je dejal mag. Branko Kidrič. Dobro sodelovanje s slatinsko občino je izpostavil tudi direktor stanovanjskega sklada mag. Črtomir Remec, ki je prepričan, da bosta uspešna tudi projekta neprofitnih stanovanj v Sp. Kostrivnici, ki bo končan letos, in gradnja varovanih stanovanj. (J. S.)

Oglas