Rogaška Slatina: Občina daje velik poudarek gasilstvu

Občina Rogaška Slatina je s predstavniki gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v občini podpisala pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe za leto 2020.

Župan, mag. Branko Kidrič je v sredo, 29. Januarja, sprejel predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Eriha Straška in vodstva prostovoljnih gasilskih društev, ki so del zveze. Srečanja so se udeležili predsednik PGD Kostrivnica Peter Volovšek, predsednik PGD Rogaška Slatina Ivan Povalej, predsednik PGD Steklarna Rogaška Andrej Križanec ter predsednik PGD Sv. Florijan Vlado Krumpak. Na srečanju so podpisali tudi pogodbo o opravljanju javne lokalne gasilske službe v letu 2020.

Župan je uvodoma pozdravil vse predstavnike gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev, izpostavil dobro sodelovanje na vseh ravneh in se tudi v imenu občank in občanov zahvalil gasilcem za njihovo požrtvovalno delo. Župan jim je čestital za številne dosežke na različnih tekmovanjih, kjer so se dobro odrezale vse generacije gasilcev, predvsem pa pozval k aktivnemu povezovanju ter sodelovanju tudi v prihodnje. Znesek v proračunu Občine Rogaška Slatina, ki je namenjen rednemu delu gasilcev in za izvedbo dogovorjenih investicij, znaša 143.400 EUR. Poleg financiranja redne gasilske službe in vzdrževanja gasilskih domov sta v proračunu predvideni tudi dve investiciji, in sicer za obnovo doma gasilcev in krajanov v Sv. Florijanu ter pomoč pri nabavi dvižne platforme PGD Rogaška Slatina.

Predsednik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah se je najprej zahvalil vsem predstavnikom društev za vse opravljene naloge in sodelovanje z gasilsko zvezo v preteklem letu. Kot je povedal, je bilo lani dokaj intenzivno leto, še posebej v zvezi z intervencijami v mesecu juniju. Gasilci so med lanskim letom dajali velik poudarek usposabljanju, izpeljali so kar nekaj uspešnih tečajev in usposabljanj. Njihova volja in trud pa se kažeta tudi v tem, da ekipe žanjejo dobre rezultate, tako v zvezi kot tudi zunaj nje. Kot je za konec še povedal predsednik, se bodo tudi letos držali enakih smernic dela kot lani. (RN)

Oglas