Rogaška Slatina: Izredna seja odpadla

Prva izredna seja občinskega sveta občine Rogaška Slatina v tem mandatu, ki bi morala biti to sredo v Aninem dvoru, je zaradi nesklepčnosti odpadla. Prisotnih je bilo le pet predlagateljev in še en član sveta. Tako tudi ni bil sprejet nobeden sklep.

Izredno sejo so sklicali članice in člani svetniške skupine SD v  občinskem svetu in v predlog sklepa zapisali, da bi spremenili predlog odloka o razpisu naknadnega referenduma. Gre za referendum na katerem bodo volivci iz občine Rogaška Slatina odločali ali so za uveljavitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini. Z razumljivejšim jezikom povedano, gre za to, da bodo tisti, ki bodo za uveljavitev odloka, za gradnjo razglednega stolpa. Predlagali so spremembe, s katerimi bi za datum izvedbe referenduma določili 16. maj 2021, rok za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, bi začel teči 6. aprila 2021. Začetek seje je sicer vodila prvopodpisana pod zahtevo za sklic, mag. Andrejka Flucher, ki je lahko le ugotovila, da občinski svet ni sklepčen zaradi česar seja ne more potekati. Pred uradno ugotovitvijo, da občinski svet ni sklepčen, zato seja ne more biti, je Flucherjeva med drugim dejala, da občinskih svetnikov, ki jih na sejo ni bilo, ne zanima zdravje občanov, ampak le njihovi lastni interesi, pri čemer ni navedla, kateri so ti interesi.

Voljo volivcev je potrebno spoštovati                                                                        Tema datuma izvedbe referenduma je bila tudi del razprave pri točki razno redne seje občinskega sveta občine Rogaška Slatina to sredo. Član sveta Velimir Krklec je bil kritičen do članic in članov sveta, ki se niso udeležili izredne seje ter menil, da bi morali poiskati možnosti za prestavitev datuma referenduma. Menil je še, da bodo za morebiten izbruh slabe epidemiološke slike v občini po datumu glasovanja krivi pobudniki za referendum, čeprav le-ti sedaj predlagajo prestavitev datuma glasovanja. V pojasnilu je članica občinske uprave Petra Gašparič zatrdila, da ima občinska volilna komisija natančna navodila NIJZ za izvedbo glasovanja, tudi o tem, kako naj bodo organizirana volišča. Dejala je še, da si bo volilna komisija prizadevala za to, da bi čim več volivcev glasovalo predčasno, možnost bo tudi glasovanja po pošti in na domu. Še enkrat je poudarila, da so postopki v primeru naknadnega referenduma določeni z zakonskimi predpisi in da je voljo volivcev, ki so se podpisali po pobudo za izvedbo referenduma, potrebno spoštovati. Dodajmo, da je prvopodpisana pod pobudo za izredno sejo občinskega sveta mag. Andrejka Flucher pred pojasnili Petre Gašparič na hitro zapustila sejo občinskega sveta. (J. S.)

 

Oglas