Rogaška Slatina: Gradili bodo nov objekt za nogometaše

V občini Rogaška Slatina so pred kratkim na posebni prireditvi obeležili začetek izvedbe projekta ‘Športni center Rogaška Slatina: gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča’.

Na dogodku ob položitvi temeljnega kamna je župan mag. Branko Kidrič med drugim povedal: »Novi objekt ob glavnem nogometnem igrišču prinaša podvojitev obstoječih kapacitet. Načrtovana tlorisna površina novega objekta meri 421 m2. V spodnji etaži sta predvideni dve garderobi, namenjeni ekipam, ter ena, namenjena uradnim osebam. Vsaka garderoba vključuje lastne sanitarije. Načrtovana sta tudi prostor za rekvizite in prostor, namenjen dejavnosti fizioterapevta. V zgornji etaži sta predvideni tribuna z 162 sedeži in večje skladišče. Stari in novi objekt bosta med sabo povezana, načrtovana skupna streha prinaša videz nedeljive, dokončane celote.« Sestavni del projekta je razširitev parkirišča, tudi ta del infrastrukture se širi v smeri proti jugu. Kapaciteta parkirišča bo povečana za 30 osebnih vozil in 2 avtobusa.

Gradnjo bo izvajala družba GES iz Celja, vrednost pogodbe znaša 512.000 EUR. Ocenjena vrednost vseh stroškov projekta, vključno s preteklimi vlaganji v projektno dokumentacijo, znaša 590.000 EUR. Občina Rogaška Slatina je zagotovila lastna sredstva, del sredstev pa bo skušala zagotoviti še preko javnih razpisov Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. Priprava projekta je potekala od leta 2016, zaključek izvedbenega dela je načrtovan julija 2020. Ob položitvi temeljnega kamna, kar so opravili pred zadnjo tekmo Nogometnega kluba Rogaška na domačem igrišču v jesenskem delu, je slatinski župan dejal še, da »je Občina Rogaška Slatina v zadnjih petih letih za potrebe razvoja nogometa zgradila igrišče z umetno travo. Z nekaterimi manjšimi investicijami ter igriščem in novimi garderobami je vložek občine okoli milijon evrov, kar je največ od vseh športnih panog v občini«. (Jože Strniša)