Rogaška Slatina: Danici Zorin Mijošek podelili naziv častne občanke

Danica Zorin Mijošek je z odprtjem prvega kozmetičnega salona v Zdraviliškem parku Rogaški Slatini leta 1970  pričela pisati svojo izjemno  podjetniško zgodbo in del zgodbe o razvoju lokalne skupnosti.  Kmalu zatem je zaradi skope ponudbe kozmetičnih izdelkov na trgu razvila prve izdelke za nego obraza, ki so se v 80-ih kot blagovna znamka Kozmetika Afrodita uvrstili na prodajne police trgovskih sistemov. V 90-ih je družba pod njenim vodstvom s strateškim preusmerjanjem na tuje trge in skrbnim zasledovanjem ciljev trajnostnega razvoja postalo podjetje mednarodnih razsežnosti. Vsa svoja znanja je pridobila s temeljitim raziskovanjem in študijami na področju uvajanja novih idej in tehnologij, ki vodijo k trajnostnemu razvoju.

Novo tisočletje je zaradi pomanjkanja prostorskih zmogljivosti v laboratorijih, proizvodnji in skladišču pripeljalo do neizogibne gradnje večjih in modernih prostorov, pridobitev novega logističnega centra pa je bistveno skrajšala pripravo in odpremo blaga. Širitev družbe  je odprla možnosti za številna nova delovna mesta tako v občini, kot v  regiji. Danes družba zaposluje kar 170 ljudi različnih strok: kemijske, farmacevtske, strojne, ekonomske in kozmetične. Proizvaja 700 različnih kozmetičnih izdelkov dveh blagovnih znamk: Afrodita cosmetics in Afrodita professional. Družba z mednarodno prepoznavnostjo, utrjuje tudi ugled in prepoznavnost občine Rogaška Slatina.

Zaradi široke in kulturne razgledanosti se Danica Zorin Mijošek izkazuje tudi kot žlahtna humanistka. Smisel praznovanja visoke obletnice uspešnega delovanja družbe je Danica Zorin Mijošek našla tudi v tem, da je uspeh svoje družbe izkoristila kot platformo za osvetlitev uspehov številnih društev in posameznikov v lokalni skupnosti. S svojim dvainpetdesetletnim delovanjem je družba tesno vpeta v delovanje lokalne skupnosti, pa tudi širše. Tako poleg različnih vrst donacij in štipendiranj posameznikov, kot glavni sponzor Kozmetika Afrodita izvede vsakoletni tradicionalni Afroditin tek, ki poveže preko 1.500 sodelujočih in spodbuja gibanje. V okviru teka so zbrali sredstva za nakup igral za otroke s posebnimi potrebami na osnovni šoli Rogaška Slatina ter telovadnih pripomočkov za dom starejših občanov v Rogaški Slatini. Družba kot pokrovitelji podpira vsakoletni Anin ples v Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška ter delo številnih društev.

Naziv častni občan je najvišje častno priznanje občine, ki se podeli posameznici ali posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem ali humanitarnem področju tako pomembno prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to za skupnost trajni pomen. Danica Zorin Mijošek je z vzgajanjem kulture podjetja v petdesetih letih delovanja družbe s svojimi znanji in srčnostjo uvedla izjemne vrednote, vzorce in rutine, ki so družbo Afrodita Kozmetika d. o. o. umestili v sam vrh mednarodnih podjetij s področja lepote.

Za prispevek k razvoju gospodarske dejavnosti je Občinski svet Občine Rogaška Slatina podelil naziv Častna občanka Danici Zorin Mijošek.

Občinski svet se je letos odločil za podelitev plakete občine Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina in sicer za prispevek k kulturnemu razvoju lokalne skupnosti. Za velik prispevek na področju humanitarnega dela je priznanje občine prejela Betka Šeligo Plavčak, predsednica Območnega združenja invalidov Zg. Posotelje, ki ima sedež v Rogaški Slatini. Priznanje je prejelo Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko, ki izvaja pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in z dolgoletnim delom pomembno prispeva k dvigu zavesti o vrednosti človekovega življenja. Za prispevek pri ohranjanju zgodovinskih virov pa je priznanje prejel mladi raziskovalec in doktorand programa humanističnih študij na univerzi Alma Mater Europea Danijel Siter.(RN)

Oglas