Rogaška Slatina: Bobrov center odprl svoja vrata

V naselju Nimno v občini Rogaška Slatina so včeraj namenu predali novo zaključen projekt, ki bo pomembno prispeval k razvoju turizma v tej turistični občini. Vrata je namreč odprl objekt, ki so ga poimenovali Bobrov center, v katerem so na sodoben digitalni način predstavljene naravne danosti območja ob Sotli.

1,400.000 EUR vreden objekt so odprli v navzočnosti dveh ministrov – za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonka Černača in za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Občina Rogaška Slatina je objekt, ki stoji ob kolesarski poti med Rogaško Slatino in Podčetrtkom, postavila v sklopu programa INTEREG, s katerim Evropska skupnost podpira čezmejne naravovarstvene projekte. Župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je v predstavitvi izvedbe projekta izpostavil dobro sodelovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in na Hrvaškem, s katerimi so bili vključeni v INTEREG program Vezi narave. Bobrov center ima v pritličju info točko, manjšo okrepčevalnico in večnamenski prostor, v nadstropju sta dva večja prostora, v katerih je na sodoben način interpretirana narava, s poudarkom na reki Sotli, na strehi objekta je opazovalnica okoliške narave. Odprtje centra je potekalo na evropski dan varovanja narave, zato je minister za kohezijsko politiko Zvone Černač dejal, da je odprtje Bobrovega centra pomemben dan za varovanje narave. Podobno je menil tudi direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanić, »varovanja narave ne more biti brez trajnostnega razvoja gospodarstva. Odgovornost nas vseh je, ohranjanje narave, da jo bomo lahko čim bolj neokrnjeno predali zanamcem«, je izpostavil. Dokončanja pomembnega projekta za razvoj turizma je bil vesel tudi Zdravko Počivalšek, ki je v nagovoru pogledal tudi naprej in izrazil pričakovanje, da bo kmalu uresničen tudi dolgoletni načrt oživitve Vonarskega jezera. Mag. Branko Kidrič, Zdravko Počivalšek in Zvonko Černač so po prerezu traku in ogledu centra v njegovi bližini zasadili drevo. (J. S.)

Oglas