Rogaška Slatina: Bo občina vračala del sredstev za razvoj podjetništva?

Občina Rogaška Slatina do postavljenega roka, 15. julija 2021, državi ne bo vrnila 357.220 EUR, ki jih je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela za izvedbo projekta gradnje Poslovnega centra Vrelec. Po predvidevanjih bo ministrstvo občino tožilo, sodišče pa bo odločilo, ali so bili vsi postopki pri izvedbi tega projekta, povezani s financiranjem s strani države, pravilni.

Urad RS za nadzor proračuna, ki deluje v sklopu Ministrstva za finance, je sicer že lani septembra najavil revizijo tega projekta, na ugotovitve je Občina Rogaška Slatina odgovorila konec lanskega novembra. Ob predstavitvi aktivnosti, ki jih je občinska uprava naredila v pripravi odgovorov, na junijski seji občinskega sveta je Petra Gašparić dejala, da so za to javni uslužbenci porabili okoli 240 ur dela. Letos sredi aprila je občina dobila zahtevek za vračilo 357.220 EUR, iz zahtevka pa je razvidno, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni sledilo poročilu Urada za nadzor proračuna, saj bi po tem dokumentu ministrstvo moralo zahtevati vračilo celote finančnih sredstev, ki jih je namenilo za sofinanciranje projekta.

Urad za nadzor proračuna sicer občini očita domnevne  nepravilnosti pri treh točkah. Občina naj bi javno naročilo za gradnjo po mnenju urada izvedla z nezakonitim postopkom. Občina odgovarja, da so 3. marca 2017 objavili odprti postopek za izbiro izvajalca, ponudbo je oddalo pet izvajalcev. Ponudnika z najnižjo ceno so pozvali k nekaj pojasnilom, ki jih ni predložil, zato so ga izločili iz postopka. Najcenejša med ostalimi ponudbami je znašala 1.535.409 EUR, razpoložljiva sredstva za gradnjo tega projekta pa so takrat znašala 1.400.000 EUR. Občina se je nato odločila za postopek s pogajanji, s čimer so želeli pridobiti ugodnejšo ponudbo. Težava pri tem naj bi bila, ker je občina po mnenju urada za nadzor za ta postopek uporabila napačen člen v zakonu o javnem naročanju. Občina je v tem postopku uporabila drugi člen zakona, ki pa je vsebinsko zelo podoben tistemu, ki bi ga po mnenju urada morala. Ob tem je potrebno poudariti, da je občina v postopku pogajanj pridobila za 61.495 EUR oziroma za 4 % nižjo ponudbo od tiste, ki bi jo lahko izbrala v predhodnem odprtem postopku.

Gostinci ne spadajo v podjetniški inkubator? Drugi očitek Urada za nadzor proračuna Občini Rogaška Slatina se nanaša na stroške gradnje kavarne v sklopu poslovnega centra. Urad pravi, da stroški gradnje kavarne ne ustrezajo opredelitvi namena inkubatorja. Občina pojasnjuje, da v veljavni zakonodaji ne obstaja določilo, po katerem bi gospodarske subjekte s področja gostinstva morali diskriminirati v odnosu do ostalih gospodarskih dejavnosti in jim na začetku poslovne poti onemogočati pogoje, kakršni so zagotovljeni članom podjetniških inkubatorjev.

Tretji očitek urada občini pa pravi, da je občina izvedla dve ločeni naročili za izdelavo projektne dokumentacije za ta projekt. Kot so zapisali v gradivu za sejo občinskega sveta, so izdelavo projektne dokumentacije PGD naročili, ko so za ta namen imeli finančna sredstva. Ko so zagotovili dodatna sredstva in ocenili, da je pred izvedbo smiselno razpolagati tudi s projektom PZI, so naročili še to.

Do nižje cene po napačnem členu zakona? V gradivu za sejo občinskega sveta so zapisali še: »Tudi v kolikor bi vsa mnenja revizorjev vsebinsko vzdržala, je tu še tisti zadnji, ključni moment. Organi v R Sloveniji se v primeru ugotovljenih napak še vedno držijo koncepta ‘kaznovalne politike’, za katero se poišče podlaga znotraj ‘Smernic za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih’. Toda smiselnost odkrivanja napak ni v kaznovanju upravičencev, temveč ugotavljanju, kolikšna škoda je bila s posamezno napako povzročena za proračun Sklada. V zadnjih letih prihaja do razsodb, ki so v prid stališčem, da je pri izrekih višine vračila sredstev merodajna višina povzročene škode za proračun.« Ob koncu se v obrazložitvi občinske strokovne službe vračajo k »finančno najtežjemu očitku, o ‘domnevno nezakonitem postopku’ za izbiro izvajalca gradnje Poslovnega centra Vrelec – kolikšna škoda je bila pridelana proračunu Sklada s tem, ko je upravičenec pravno podlago za izvedbo pogajanj prepoznal v napačnem členu zakona in nato gradbeno pogodbo, namesto za ceno 1.535.409 EUR iz predhodnega odprtega postoka, po opravljenih pogajanjih sklenil za 1.473.915 EUR?« (J. S.)

 

Oglas