Rogaška Slatina: 60 let Ljudske univerze Rogaška Slatina

Ljudska univerza Rogaška Slatina je prejšnji torek v Aninem dvoru obeležila svojo častitljivo obletnico, 60 let delovanja.

Ljudska univerza Rogaška Slatina po kriterijih spada med manjše ljudske univerze, vendar je po številu programov in projektov, ki jih izvajajo in ponujajo udeležencem, primerljiva z največjimi ljudskimi univerzami v državi. Imajo največje število odobrenih mednarodnih projektov, ponujajo 12 različnih srednješolskih izobraževalnih programov, osnovno šolo za odrasle, je ena redkih ljudskih univerz, pod okriljem katere deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje in večgeneracijski center, izvajajo učno pomoč, začetno integracijo tujcev, socialno aktivacijo, svetovanje, študijske krožke, teden vseživljenjskega učenja, usposabljanja za brezposelne, projekte LAS, krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc in še mnogo drugih programov. Ljudska univerza Rogaška Slatina je prepoznavna po strokovnosti, vestnosti, delavnosti in srčnosti sodelavk na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem področju. Kakovostno skrbijo za promocijo Ljudske univerze Rogaška Slatina, njihovih krajev in celotne Slovenije v evropskem merilu.

Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina že 60 let skrbi za izobraževanje in usposabljanje odraslih in mladih ter vseživljenjsko učenje na področju bivše upravne enote Šmarje pri Jelšah in širše. Že 60 let se trudijo prisluhniti slušateljem in jih slišati. Na kakovosten razvoj ljudske univerze so vplivali vsi dosedanji direktorji: Anton Slivnik, Marjan Ungar, Anka Novak, Iztok Kodrič, Jože Čakš, Jana Turk Šulc in mag. Igor Prah. »Zadovoljni udeleženci so največje plačilo. Njihovi uspehi na zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi, pridobljene nove spretnosti in znanja, uspešen svetovalni razgovor ali samo lepo preživet dan je za Ljudsko univerzo največji uspeh,« pravi direktorica Lidija Sovinc. (RN)