Slovenske Konjice: Razstava o našem škofu zdaj pri nas

Nadškofijski arhiv Nadškofije Maribor in Nadžupnija Slovenske Konjice sta v torek, 20. septembra, v Župnijskem domu, odprla razstavo ‘Mihael Napotnik, lavantinski knezoškof, ki je zapustil mnogo sledi’. Razstavo so odprli ravno na njegov rojstni dan (škof je bil rojen 20. septembra 1850 na Tepanjskem Vrhu). S tem namenom so pred razstavo obhajali tudi spominsko sveto mašo.

Več v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE. 

Oglas