Razgledni stolp Kristal: Položili temeljni kamen, stolp bo začel rasti

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in župan občine Rogaška Slatina sta položila temeljni kamen in s tem tudi v praksi začela gradnjo Razglednega stolpa Kristal, ki bo zrasel na območju nekdanjega mizarstva, v neposredni bližini zdraviliškega jedra Rogaške Slatine.

Kot je na krajši slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna dejal slatinski župana mag. Branko Kidrič z naložbo želijo razviti novo atraktivno zgodbo turistične destinacije Rogaška Slatina, ki bo generator povečanega števila gostov, z gradnjo stolpa ter parkirišča in nadhoda bodo sanirali degradirano območje nekdanjega mizarstva, z javnimi vlaganji bodo zagotovljeni temelji za ureditev preostalega še neizkoriščenega območja za razvoj turističnih dejavnosti v zasebni lasti. S postavitvijo 106 metrov visokega razglednega stolpa bodo realizirati največji projekt iz Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020–2027.

Ocenjena vrednost projekta znaša 4.050.000 evrov. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo znaša 2.000.000 evrov, razliko v višini 2.050.000 evrov zagotavlja Občina Rogaška Slatina, ob upoštevanju sredstev iz naslova donacij gospodarskih družb, ki podpirajo izvedbo. Pridruževanje zasebnih partnerjev je v teku, trenutno je sodelovanje potrdilo 30 donatorjev. Na javnem razpisu za izvedbo gradnje je bila kot izvajalec izbrana družba VG5. Zaključek gradnje je predviden marca 2023, začetek obratovanja julija 2023.

Z vzporednima projektoma gradnje nadhoda Sonce in parkirišča P+R, ki bosta zaključena že letos, bo vzpostavljena neovirana trajnostna povezava do zdraviliškega jedra, po kateri bo stolp v dosegu 10 minut peš za gosta kateregakoli hotela v Rogaški Slatini. S tem pa se zgodba oživitve nekoč zelo priljubljenega območja Rogaške Slatine še ne konča – v pripravi je projekt »Turistična revitalizacija Tržaškega hriba v Rogaški Slatini,« v okviru katerega se načrtuje ureditev gozdnih poti in vnovična izgradnja historičnega paviljona iz lesa, ki je obiskovalce na isti lokaciji razvajal že v 19. stoletju. Obširna aktivacija neizkoriščenih potencialov turistične destinacije prinaša nova delovna mesta in dvig prepoznavnosti destinacije in Slovenije v tujini. (J. S.)

Oglas