Prvo pomladno opravilo v sadovnjaku, je obrezovanje drevja.

Prvo delo v sadovnjaku spomladi je obrezovanje sadnega drevja. Začne se pri obrezovanju jablan in hrušk ter kutin, saj je v času mirovanja bistveno manj nevarnosti okužbe. Najprej obrežemo starejša drevesa ter nato mlajša. Ko obrežemo starejša drevesa je rezila potrebno razkužiti.
Z obrezovanjem dreves lahko pričnemo v času, ko se temperature dvignejo nekaj stopinj nad ničlo. Navadno je to marca, kar prav tako sovpada z meteorološko pomladjo. Najprej ocenimo krošnjo glede na rast drevesa. Nato pregledamo še cvetni nastavek. Bujno rastoča drevesa z malo cvetnega nastavka obrezujemo manj, ohranjamo cvetne brste in pripognemo vse primerne poganjke. Ti nam bodo ob primerni oskrbi v naslednjem letu dali pridelek. Drevesa, ki imajo šibkejšo rast in dober cvetni nastavek obrezujemo močneje in s tem opravimo tudi prvo redčenje.