Prvo leto dela za skupno dobro*

*** oglasno sporočilo

V teh dneh mineva eno leto od potrditve nove sestave konjiškega občinskega sveta na čelu z novim konjiškim županom Darkom Ratajcem. V novi sestavi pomembno vlogo igra svetniška skupina Socialnih demokratov, ki je druga največja svetniška skupina.

V mandatnem obdobju 2018-2022 svetniško skupino SD sestavljajo: vodja svetniške skupine dr. Jernej Štromajer, ki vodi tudi občinski Odbor za finance in premoženje, konjiški podžupan Primož Poklič, Monika Iršič, ki vodi Statutarno-pravno komisijo, Andrej Gumzej, ki vodi Odbor za požarno varnost in Suzana Kračun.

Socialni demokrati so se na zadnje lokalne volitve odpravili z jasnim sporočilom: zavzemali so se za Konjice enakih možnosti in zagovarjali stališče, da so drugačne Konjice mogoče. In po enem letu dela lahko vidimo, da jim njihov program uspeva realizirati.

Svetniška skupina SD skupaj z županom Darkom Ratajcem.

Kot enega največjih uspehov poudarjajo izvedbo participativnega proračuna, s katerim se bo 1 % občinskih prihodkov namenilo za projekte, ki so jih po transparentnem postopku izbrali občani sami (29 projektov neposredno in 30 projektov posredno: v skupni vrednosti več kot 850.000 €). Pomemben mejnik v prvem letu dela je bila tudi zaščita Konjiške gore in izletniške točke pri Lovskem domu, kjer se je opustilo načrtovano gradnjo kurje farme, ki ji je močno nasprotoval velik del lokalnega prebivalstva. Hkrati pa se bo z dokončno izgradnjo novega konjiškega bazena z letom 2020 ponovno zagotovilo kopalno sezono, potem ko je bil zaradi nespametnega delovanja nekdanjega občinskega vodstva konjiški bazen zaprt.

Z novo sestavo občinskega sveta se je spremenil tudi način dela lokalne politike. Sprejela so se jasna in transparentna pravila za način kadrovanja. Poleg tega se je realiziralo nekaj nujnih projektov, kot so: ureditev javnega parkirišča na območju stare tržnice, prenovljeni prostori Turistično informacijskega centra Slovenske Konjice, odprtje medgeneracijska centra Štib’lc, razsvetljava športnih površin v Športnem parku Slovenske Konjice in izgradnja prizidka k vrtcu Tepanje ter ureditev zgornjih prostorov špitalske šole in vrtca.

Ob pregledu prvega leta delovanja dr. Jernej Štromajer tako ugotavlja, da “iz dneva v dan, s seje na sejo dokazujemo, da so spremembe na bolje za skupno dobro in drugačne Konjice mogoče”. Konjiški župan Darko Ratajc pa ob tem dodaja, da “smo s sodelovanjem, pogovorom in medsebojnim razumevanjem uspeli povezati našo lokalno skupnost”.

*** oglasno sporočilo