Prvi šolski dan: Po nekod še potekajo dela, a pouk se nemoteno začenja

Danes so se končale najdaljše počitnice. V šole so vstopili osnovnošolci in srednješolci. Število prvošolcev se počasi a vztrajno viša, zato so potrebne tudi mnogokatere prostorske prilagoditve na več šolah na Konjiškem, Celjskem, Bistriškem, Šentjurskem ter na Obsotelju in Kozjanskem.

 

 

 

 

Skupno število osnovnošolcev na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem je v primerjavi z lani nekoliko nižje.

Na šestih osnovnih šolah: dveh konjiških, loški, zreški, vitanjski in oplotniški, ter njihovih podružnicah bo šolski prag prestopilo 2635 osnovnošolcev, od teh 282 prvič. Rekordno število vseh učencev letos beležijo v Ločah, 33 imajo prvošolčkov. V zbornici OŠ Ob Dravinji so morali dokupiti pohištvo, saj se je povečalo število strokovnih delavcev. V celoti so preuredili tudi učilnico računalništva in poskrbeli za nakup kinestetičnih miz.
Več o pripravah na novo šolsko leto na konjiških šolah preberite tukaj. 

Na kar štirih celjskih osnovnih šolah imajo letos dodatni prvi razred, torej tri oddelke prvošolcev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vseh osnovnošolcev v osnovnih šolah Občine Celje je letos 4062.
Od tega je 524 prvošolcev.
III. osnovna šola Celje: 67 prvošolcev) ,
IV. osnovna šola Celje (61 prvošolcev),
OŠ Frana Roša (67 prvošolcev) in OŠ Lava (62 prvošolcev).

Lani so bili trije oddelki le na I. OŠ Celje, kjer imajo letos dva oddelka.

 

 

 

V času poletnih počitnic so na osnovnošolskih objektih izvedli tudi vsakoletna manjša investicijsko-vzdrževalna dela, za katera je MOC namenila približno 100.000 evrov.

V več šolah na bistriškem se še izvajajo gradbena dela, vendar se danes pouk nemoteno začenja. Dela bi naj bila zaključena do konca oktobra.

 

 


Na Šentjurskem je letos vseh osnovnošolcev 1801. Med njimi je 197 prvošolcev. 

 

 

 

 

 

V času najdaljših počitnic je precej šol na Obsotelju in Kozjanskem ob rednih investicijsko-vzdrževalnih delih uredilo tudi brezžično internetno omrežje v okviru programa SIO 2020.
Ta sofinancira izgradnjo omrežij in nakup opreme s ciljem povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Šole, ki v programu ne sodelujejo, v večini že imajo ustrezno omrežje.
Prvošolčkov je na Kozjanskem in Obsotelju letos 323. Vseh osnovnošolcev pa 2894.

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče, pravijo. Naj bo novo šolsko leto polno vsega mogočega!

*Podati o številu osnovnošolcev so pridobljeni do zaključka redakcije, na šolah so nas opozorili, da lahko še pride do manjših spremeb števila otrok.