Prva faza modernizacije ceste Koroška vas–Božje je končana

Modernizacija 780-metrskega odseka ceste Koroška vas–Božje, ki ga domačini poznajo kot odsek ‘od Petriča do Martjakov’, je končana. Obstoječo lokalno cesto so razširili in uredili novo voziščno konstrukcijo. Odvajanje meteornih vod s ceste so uredili z izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradili so novo kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske vode in delno prestavili obstoječe podzemne komunalne vode. Zaključni sloj vozne površine na cesti je asfaltiran. Pridobitev je stala približno 296 tisoč evrov. Na Občini Zreče so ob tem povedali, da je šlo za prvo fazo obnove tamkajšnje ceste, saj je do meje z oplotniško občino za ureditev ostalo še približno 500 metrov. Z dokončanjem druge faze pa si v prihodnosti obetajo, da bodo znižali stroške rednega vzdrževanja omenjene ceste.
Foto: Občina Zreče

Oglas