Protipoplavne ukrepe na Zbelovem “blokira” en krajan

Konjiški občinski svetniki so se na tokratni seji med drugim seznanili z zapleti pri pripravah na ureditev protipoplavnih nasipov na Zbelovem.

Kot je znano, se krajani Zbelovega in Mlač ob močnih nalivih že vrsto let soočajo z uničujočimi poplavami. Naposled se je država zganila in začela pripravljati projekt protipoplavnih nasipov, ki ga bo tudi financirala. Za zagotovitev potrebnih zemljišč pa je zadolžena Občina Slovenske Konjice, ki je pri tem naletela na trd oreh.

En lastnik si je premislil
Kot je na tokratni seji konjiškega občinskega sveta povedal župan Darko Ratajc, je Občina zagotovila soglasja 22 lastnikov zemljišč, le enega niso uspeli prepričati. Sprva je sicer pristal, a si je kasneje premislil in pogodbe ni želel podpisati. “Zato je izvedba projekta za zdaj nemogoča. Nismo še obupali. V kratkem se na predlog predsednika krajevne skupnosti Zbelovo obeta zbor krajanov. Na zbor bomo poleg Zbelovčank in Zbelovčanov povabili tudi predstavnike Direkcije za vode, ki je investitorica protipoplavnega projekta. Upamo, da bomo dosegli dogovor, ki je predpogoj za začetek gradbenih del,” je pojasnil župan. Ob tem je poudaril, da je Občina Slovenske Konjice v projekt vložila že 1,2 milijona evrov, saj je na Zbelovem zgradila sekundarno kanalizacijo s pripadajočo čistilno napravo ter nov most.
Če do dogovora na zboru krajanov ne bo prišlo, bo država prisiljena pripraviti spremenjen projekt, iti v razlastitev in od lastnika zemljišča zahtevati nadomestilo, ker ni upošteval že sklenjenega dogovora.