Proti Gabrovniku oz. Sv. Barbari zdaj pelje lepša cesta

Rekonstrukcija približno 700 metrov dolgega odseka lokalne ceste Vešenik–Gabrovnik–Sv. Barbara je končana. Izvajalec – družba NIVIG iz Šoštanja, je v sklopu rekonstrukcije dela voziščne konstrukcije prilagodil širino vozišča, uredil prečne in vzdolžne sklone, odvodnjavanje ceste, javno razsvetljavo ter postavil cestne grbine za umirjanje prometa. Na Občini Slovenske Konjice so še povedali, da skupna vrednost izvedenih del znaša slabih 256.000 evrov.
Foto: Občina Slovenske Konjice