Produkt konjiškega projekta Arti/tek/turni Poligon tudi knjiga

Izobraževalni program, imenovan ‘Arti/tek/turni Poligon’, je bil zasnovan leta 2019, dobil pa je tudi podporo v sklopu participativnega proračuna Občine Slovenske Konjice. Izvedba projekta je bila sprva predvidena v letu 2020, do katere pa ni prišlo zaradi koronavirusa. Tako je realizacija postala mogoča šele v prvi polovici lanskega leta oziroma z odpravo omejitvenih ukrepov. Prejšnji torek so ob koncu projekta predstavili nekaj rezultatov.
Projekt je prostovoljno vodil mladi arhitekt Erik Vodenik, vodstva šol (OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro, OŠ Loče in Gimnazija Slovenske Konjice) pa so omogočila izvedbo delavnic, tako da so prispevali delovni čas likovnih pedagoginj in prostorske kapacitete. Namenjen je bil tistim osnovnošolcem in dijakom, ki jih zanimata arhitektura in oblikovanje. Na delavnicah so udeleženci spoznavali osnove arhitekturnega komponiranja objektov. Znanje so pridobivali skozi maketiranje majhne hišice in na osnovi le-te narisanega idejnega arhitekturnega načrta. Eden od produktov projekta je tudi nova knjiga, ki bo služila tudi kot učni pripomoček za udeležence na prihodnjih delavnicah. Več v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)
Foto: Matej Nareks, Foto Nareks