Prizidek vrtca v Tepanju do 10. septembra

V Tepanju že od maja gradijo prizidek montažnega vrtca. Zaradi zamud pri predaji PZI projektov, dobavi konstrukcije in nepredvidenih del je pred časom postalo jasno, da prvotnega roka (začetek novega šolskega leta) ne bodo ujeli. Konjiška Občina in izvajalec del družba GMI (Gradnje Marguč) sta se tako sporazumno dogovorila za podaljšanje roka do 10. septembra. Gre sicer za dvoletni projekt – letos naj bi na podlagi spomladi podpisane pogodbe zagotovili dodatno igralnico in povečali oz. posodobili kuhinjo, naslednje leto pa bodo objekt dogradili še z eno igralnico. Letošnja naložba je vredna 325.000 evrov, naslednje leto pa bodo morali dodati še 100.000 evrov. Velik del bo prispevala kar Krajevna skupnost Tepanje, in sicer celotni izkupiček (270.000 evrov) od prodaje svojega zemljišča Stanovanjskemu podjetju Konjice.