Page 1 - Sejemski Celjan 2019
P. 1

Sejemski

RAZISKUJEMO:   ÄŚLOVEĹ KI KAPITAL
               JE KLJUÄŚ
Kakšni so odnosi
med štajerskimi      DO USPEHA
podjetji in
njihovimi kadri.

SEPTEMBER 2019. Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje. Priloga lokalnih časopisov Celjan, Novice, Rogaške novice in Bistriške novice.

         SEJEMSKI CELJAN 2019 1
   1   2   3   4   5   6