Pri Zdravstvenem domu Celje bodo zamenjali dotrajan vodovod

Pri Zdravstvenem domu v Celju so pred kratkim začeli z obnovo starega in dotrajanega vodovoda, ki je bil zgrajen še iz sive litine, na nekaterih mestih pa tudi iz azbestno cementnih cevi. Na novo bodo položili 207 metrov vodovoda, ki bo zgrajen iz cevi iz duktilne litine, in zamenjali vodovodne priključke. Z deli naj bi zaključili predvidoma do konca septembra, investicija pa bo stala okoli 78.000 evrov.

Mestna občina Celje bo v sodelovanju z javnima podjetjema VO-KA Celje in Energetika Celje obnovila tudi komunalno infrastrukturo na območju Ipavčeve ulice in sicer na odseku od Gregorčičeve ulice do objekta Policijske uprave Celje. Hkrati bo obnovila tudi dotrajane prometne površine. Projekt je ocenjen na okoli 272.000 evrov.