Premalo vpisanih otrok: Kakšna bo prihodnost šole v Špitaliču?

V podružnični šoli Špitalič že drugo leto zapored ne bo prvega razreda. Rešitev? Kaže, da bo prihodnje šolsko leto šola še odprta. Kako bo zatem, je odvisno od vpisa otrok.

 

Podružnični osnovni šoli v Špitaliču grozi zaprtje. Kot smo poročali, je za naslednje šolsko leto tam premalo vpisanih otrok, čeprav so na matični Osnovni šoli Pod goro vložili precej naporov, da bi prepričali starše k vpisu otrok v to šolo.
“Kljub vabilom se že drugo leto obeta, da ne bomo vpisali nobenega prvošolčka. Starši dveh otrok so ju bili pripravljeni vpisati, če bi se odločili za vpis še kateri drugi starši in bi bilo skupaj pet prvošolčkov. Zato smo v teh mesecih nagovarjali starše preko medijev, vendar žal brez uspeha,” je povedala ravnateljica šole Pod goro Darja Ravnik. Tako bodo naslednje leto v njej ostali le še trije otroci 3. in 4. razreda.
Po besedah ravnateljice se šolo še da rešiti tako, da starši tja vpišejo svoje otroke. “Drugače pa financiranje pade na Občino, ki se lahko odloči za zaprtje.”

Bo šolo reševala Občina?
Šolsko ministrstvo v demografsko ogroženih okoljih financira stroške šolanja za najmanj pet otrok. Ker jih je v Špitalič vpisanih manj, so z Občine Slovenske Konjice na ministrstvo že naslovili vlogo, da za naslednje šolsko leto kljub temu pokrijejo stroške zaposlenih.
Župan Darko Ratajc je napovedal, da bo problematiko obravnaval občinski odbor za družbene dejavnosti. Če bo mnenje Ministrstva negativno, bodo za naslednje šolsko leto stroške pokrili iz občinskega proračuna, če se bodo s tem seveda strinjali občinski svetniki.
Tudi poslanec Bojan Podkrajšek, ki živi v tem okolju, poudarja, da šola v naslednjem šolskem letu zagotovo ostaja. “Nas pa kasneje čaka velika naloga, da jo ohranimo.”

Negotova prihodnost
Prihodnost šole pa ostaja vprašljiva. “Glede na število rojstev bi v prihodnjih letih moralo biti dovolj otrok, vendar menim, da so ti podatki nerealni, saj ima veliko staršev tam zgolj prijavljeno bivališče, živijo pa nekje drugje. Nimamo pa prognoze, koliko staršev bi v prihodnosti želelo, da bi njihov otrok obiskoval to šolo,” pravi ravnateljica Darja Ravnik.
Če bi šolo po naslednjem šolskem letu sicer zaprli, bi otroci hodili na matično šolo, prav tako bi tja razporedili zaposleno učiteljico. Pojavlja pa se vprašanje, kaj bi bilo v tem primeru s šolskimi prostori, v katere so v zadnjem obdobju veliko vložili.

Kaj bo s šolskimi prostori?
Lastnica stavbe, v kateri so poleg šole še vrtec in prostori krajevne skupnosti, je konjiška Občina. Župan poudarja, da so v šolo veliko vložili prav zato, da starše spodbudijo k vpisu. O tem, kaj bo s šolskimi prostori, če šolo zaprejo, za zdaj še ne more govoriti.
Si pa na šoli Pod goro želijo, da bi razvili model, ki bi lahko bil vzor tudi drugim šolam po Sloveniji. “Naš cilj je, da bi izvajali aktivnosti za otroke OŠ Pod goro, OŠ V parku in tudi druge. Ta možnost je neprecenljiva, saj so bivanja drugje bistveno dražja in v času, ko prihaja gospodarska kriza, bi s tem lahko uspešno zmanjševali socialne razlike med učenci,” razmišlja ravnateljica, a obenem meni, da bi s skupnimi močmi še zmeraj lahko prebrodili obdobje manjšega števila učencev. “Vrtec Slovenske Konjice ima tam že precejšno število otrok z namenom, da ti starši kasneje vpišejo otroka v OŠ Špitalič.”
Oddelek vrtca v Špitaliču sicer v tem šolskem letu obiskuje 15 otrok v kombiniranem oddelku in 7 otrok prvega starostnega obdobja. Za novo šolsko leto je trenutno vpisanih 13 otrok, še 6 mest pa je prostih.
(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)