Predlagali so spremembe programa kohezijske politike

V stranski dvorani Narodnega doma Celje je danes potekala 8. seja Sveta Savinjske regije, ki jo predstavlja 31 članov – županov občin Savinjske regije. Pripravili so predlog sprememb in dopolnitev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v letu 2014 – 2020, glavnega dokumenta za koriščenje evropskih sredstev. Kot je pojasnil predsednik sveta Savinjske regije je mag. Branko Kidrič, je predlog sprememb nastajal od spodaj navzgor. Pobude so sprejemale območne razvojne agencije, na nivoju regije pa se je vse skupaj usklajevalo z regionalno razvojno agencijo. Pri pripravi pa niso hoteli le spiska želja, ampak so želeli konkretne predloge na prednostnih oseh oz. naložbah. Vsebine so pripravili na sedmih področjih za katere menijo, da bi jih bilo potrebno popraviti ali jim nameniti več sredstev.

Oglas