Pred vhodom v Spominski park Teharje namestili informacijski pano

Pred vhodom v Spominski park Teharje je Mestna občina Celje namestila informacijski pano, s katerim želi počastiti spomin na zamolčane žrtve povojnih pobojev. Na pobudo Ivana Otta so na panoju predstavili tudi žalostne usode otrok s Petrička, ki so jih v taborišču ločili od staršev. Tekstovno in grafično obsežnejše gradivo bodo v kratkem objavili na spletni strani Mestne občine Celje, dostopno bo tudi preko QR kode, ki jo bodo namestili na pano.

Informacijski pano je pripravila novoustanovljena Komisija za umestitev spominskih plošč in obeležij na območju Mestne občine Celje. Veliko zaslug pri ureditvi imajo predvsem Muzej novejše zgodovine Celje, dr. Mitja Ferenc, ki je pripravil tekstovno in grafično gradivo, ter celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je izdala kulturno varstveno soglasje. Ureditev informacijskega panoja je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Oglas